Menu

Personer

Christian Frederik von Moltke

Fakta

1736-1771

greve, gehejmefonferensråd, hofmarskal

dansk