Menu

Johannes Wiedewelts Nachricht

Introduktion

Billedhuggeren Johannes Wiedewelt (1731-1802) har efterladt sig et rigt skriftligt materiale af stor værdi for vores kendskab til kunsten i anden halvdel af 1700-tallet. Centralt blandt hans efterladte papirer på Det kgl. Bibliotek er de to håndskrevne bind, som her udgives for første gang. Det ene (del A) indeholder Wiedewelts biografi og en kronologisk værkfortegnelse, nedskrevet af fætteren P.F. Zeise til dels på grundlag af billedhuggerens egne optegnelser. Det andet bind (del B) består af et alfabetisk register til værkfortegnelsen. Som dokumentation af en kunstners virksomhed er især værkfortegnelsen enestående i tiden, ligesom man får indblik i det enestående internationale netværk hans rejser og arbejder for såvel indenlandske som udenlandske kunder gav ham. Manuskriptet er i sagens natur en hovedkilde til den tidlige nyklassicistiske skulptur i Danmark.

Gå direkte til søgning

Udgivelsen af Wiedewelt-manuskriptet er et resultat af et samarbejde mellem mag.art. Karin Kryger og dr.phil. Vibeke Winge, idet sidstnævnte har stået for transskription af kilden, mens førstnævnte har forestået kommenteringen og den faglige redaktion. Til belysning af kilden har udgiverne desuden forfattet nedenstående fire artikler om manuskriptet, om dets hovedperson, om dets ophavsmand samt om dets sprog og sprogbrug.